Tarieven schooljaar 2018-2019

onze centrale administratie in het Kulturhus in Losser. Ter plekke wordt je dan geholpen bij het inschrijven. Bel met onze centrale administratie 053-5369400. Je wordt telefonisch geholpen bij het inschrijven….

Frank Uuldriks

…ook leer je dan hoe je de noten moet pakken, hoe lang de noten duren, enz. enz. Wat sport is voor je lichaam, is muziek voor je hersenen. Dus ga…

Algemene voorwaarden

…verstrekte persoonsgegevens zullen worden opgenomen in de administratie van stichting Fundament waar muziekschool De Sleutel onderdeel van uit maakt. Deze worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn aangeleverd. Daarnaast…

Dirk Orneé

Hoewel er wel motivatie voor het instrument en het beoefenen daarvan moet zijn, weet ik de leerling met een persoonlijk afgesteld lesprogramma altijd te enthousiasmeren. Ik vind het belangrijk dat…