Tarieven schooljaar 2018-2019

onze centrale administratie in het Kulturhus in Losser. Ter plekke wordt je dan geholpen bij het inschrijven. Bel met onze centrale administratie 053-5369400. Je wordt telefonisch geholpen bij het inschrijven….

Algemene voorwaarden

21.00 uur op nummer 053-5381309 of mailadres concierge@muziekschooldesleutel.nl Adreswijzigingen dienen zo spoedig mogelijk doorgegeven te worden aan de administratie: info@stichtingfundament.nl In gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien beslist de directie….