Alle muziek- en danslessen afgelast

Beste leerlingen en ouders,

Het corona-virus grijpt om ons heen. Er zijn vergaande maatregelen aangekondigd en wij als Fundament geven hier gehoor aan.

Dat betekent dat alle muziek- en danslessen tot en met 31 maart 2020 worden afgelast.

We beseffen ons dat dit een drastisch besluit is, maar we hebben deze weloverwogen genomen. We vinden het op dit moment onverantwoord de lessen door te laten gaan. De docenten komen met veel verschillende mensen in aanraking waardoor verspreiding van het virus snel kan gaan. Daarnaast worden in de gemeente Losser alle evenementen verboden, worden activiteiten voor kwetsbare groepen stilgezet en hebben sportverenigingen ook hun trainingen gestaakt. Daar komt ook nog eens het advies van de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO) bij, die adviseert muzieklessen tot en met 31 maart 2020 te staken.

Voor nu staat de veiligheid voor een ieder voorop. We gaan er vanuit dat je begrip hebt voor de situatie en de daar bijhorende maatregelen.
Met vriendelijke groet,
Martine Haitjema-Bauhuis
m.bauhuis@stichtingfundament.nl / 053-5369400